kancelář: Krajířova 15/I, 380 01 Dačice
(zapsané sídlo: Tovární 337, 580 20 Třešť)

 
telefon: 384 422 294 (záznamník, fax)
mobil: 608 352 494
e-mail: jkasal(a)email.cz

(a) nahraďte prosím @ – ochrana proti spamu)


Poskytovaná právní pomoc:


 

Rodinné právo:
      porady
   zastoupení ve sporech o svěření dětí do výchovy
     zastoupení v řízeních o rozvodu manželství


Obchodní právo:
    porady
   sepisování obchodních smluv, korespondence a dalších listin
    zastoupení ve soudních sporech


Správní právo:
    zastoupení ve správních řízeních
    právní pomoc obcím

Občanské právo:
    porady
    sepisování smluv (převody nemovitostí, nájemní a kupní smlouvy, atd.),
    sepisování korespondence, závětí, právních rozborů
    zastoupení v soudních sporech
    zastoupení ve sporech o vlastnictví nemovitostí


Trestní právo:
    porady
    obhajoba v trestních věcech
    zastoupení poškozeného v trestním řízení


Pracovní právo:
   
porady
    sepisování smluv, dohod, organizačních písemností
zastoupení v pracovních sporech
 

komplexní právní služby – možnost sjednání pravidelného poskytování právních služeb stálým klientům i za dohodnutou paušální úhradu